Autorijden in de VS  

> Credit card 

Het is verplicht om een credit card te hebben. Wanneer u een auto huurt, zal er een print van uw credit card genomen worden (ook al heeft u de auto reeds betaald). Deze print dient als borg.

> Rijbewijs  

Voor het rijden in de Verenigde Staten dient u een geldig rijbewijs te hebben en 21 jaar zijn. Uw Belgische rijbewijs is ook geldig in de Amerikaanse staten als deze in het Engels opgesteld is.

> Huisnummers 

Soms zijn de straten erg lang in Amerika. De nummering van huizen en gebouwen is vaak afgeleid van het blok waarin ze staan. Nummer 2765 bijvoorbeeld, ligt dan tussen het 27e en 28e blok. Het is dus niet nodig om helemaal naar 2799 te gaan om nummer 2800 te bereiken.

> Verkeersborden 

In het algemeen staat de belangrijkste bestemming op de borden boven of naast de weg aangegeven. Dit wil echter niet zeggen dat dit ook uw eindbestemming is. Om bijvoorbeeld van Los Angeles naar San Francisco te gaan, neemt u de US101 North, maar het kan zijn dat San Francisco helemaal niet op de borden aangegeven staat. De vermeldingen zijn vaak afgekort, N voor noord, S voor zuid, W voor west en E voor oost (bijvoorbeeld: US 101N). 

> Brandstof 

Check het instructieboekje in uw huurauto om te zien welk type brandstof getankt moet worden. Reken ook zeker de brandstofprijzen een keer om zodat u kunt genieten van het feit dat deze in Amerika vele malen lager zijn dan bij ons!

> Snelheidsbeperkingen 

Snelheidsbeperkingen variëren van staat tot staat, maar zijn duidelijk aangegeven langs de weg. Over het algemeen is het 25 mph (40 km/u) binnen de bebouwde kom, 55 mph (88 km/u) op autowegen en 75 mph (120 km/u) op autosnelwegen.

> Veiligheidsgordel 

Alle passagiers zijn verplicht om hun veiligheidsgordel te dragen.

> Alcohol

Het is verboden om met alcohol op te rijden. Hier staan dan ook zware straffen op!

> Verkeerslichten 

Verkeerslichten staan aan de overkant van het kruispunt of hangen boven de kruising. De verkeersregels zijn verder bijna hetzelfde als bij ons, op een enkele uitzondering na. In sommige staten, zoals Califonië en Florida, mag u bijvoorbeeld rechtsaf slaan bij een rood verkeerslicht. U dient dan wel eerst volledig tot stilstand te komen en goed te kijken of het veilig is om af te slaan. Staat er echter een «NO TURN ON RED» bord, dan zult u moeten wachten tot het groen springt.

> 4-way stop sign

At a 4-way stop sign or flashing red traffic light, all vehicles must stop. The first vehicle to come to a complete stop is allowed to leave first after verifying that it is safe to do so. If more than one vehicle arrives at the intersection at the same time, the vehicle furthest to the right is allowed to leave first. Additionally, a flashing amber (yellow) light indicates that the opposing traffic may enter the intersection at any time, and drivers should exercise caution before proceeding

> Carpoolstrook 

Op sommige drukke verkeerswegen, is er een baan gereserveerd voor carpoolen. Voertuigen met een bestuurder plus één of meer passagiers mogen van deze baan gebruik maken. Rijdt u alleen, dan mag u hiervan geen gebruik maken. 

> Parkeren 

Parkeren in grote steden kan een ware uitdaging en behoorlijk duur zijn – maar altijd nog voordeliger dan een parkeerboete of een wielklem! Parkeer nooit bij een “No Parking” of “Tow Away” bord, want dan bestaat de kans dat uw auto weggesleept wordt. Parkeer ook nooit bij een bushalte of een brandkraan. Let verder op gele schoolbussen die gestopt zijn en waarvan de gele lichten knipperen, dit betekent dat er kinderen uitstappen. Als u de bus van achter nadert of van voren in de tegenovergestelde richting, moet u stoppen en mag u onder geen beding de bus passeren.

Do not park in front of “No Parking” or “Tow Away” signs which could lead to having your car towed away. Also do not park in front of a bus stop or a fire hydrant.

Be cautious of yellow school buses which have stopped and whose yellow lights are flashing (this means that children are getting off the bus). If you are approaching the bus from behind or from in front while you are in the opposing lane of traffic, you must come to a complete stop and under no circumstances pass the bus. In addition, be aware that some hotels charge for parking

> Voetgangersoversteekplaats 

Voetgangers dienen voetgangersoversteekplaatsen te gebruiken om de straat over te steken en bestuurders dienen deze voetgangers voorrang te geven. Mocht u ondanks bovenstaande aanwijzingen en waarschuwingen toch een boete krijgen, dan adviseren wij u nadrukkelijk om deze direct ter plaatse te voldoen. Anders wordt de boete door de verhuurmaatschappij bij u in rekening gebracht en die zal daar hoogstwaarschijnlijk extra afhandelingskosten voor in rekening brengen.

Houd u aan de snelheidsbeperkingen, deze worden door de politie zeer nauwkeurig nageleefd, u kunt zelfs aangehouden worden als u slechts 3 of 4 mijl te hard rijdt (u kunt zelfs gearresteerd worden voor te hard rijden!).

> Driving tip

Driving on the interstate is very inexpensive in the U.S. Most are toll free.


Your rentable vehicule

Your vehicle will be equipped with automatic transmission. Here are a few points to help you understand how to handle the gear shift lever and the pedals.

There are only 2 pedals:  The brake pedal is on the left and the accelerator pedal is on the right. So when you are driving, you use only the right foot. When you stop, you should always have your foot on the brake so you can change gears by shifting the lever.


Driving on the interstate is very inexpensive in the U.S. Most  are toll free.

Gear stick lever Positions

P- Park position which allows to park your vehicle without using the handbrake (however, apply the handbrake if the vehicle is parked on an incline.)

R- Means Reverse, that is to say to R drive backwards.

N- Neutral position which is the same as the middle position for a manual transmission. This neutral position is very rarely used as the parking position is used to park the vehicle.

D- means Drive: This is the gear you use most often while driving. It is not necessary to change to the neutral position while you are stopped at a red light.


Depending upon the model, your vehicle may have Cruise Control which allows you maintain the same speed without touching the pedals. This function is very useful especially on interstates and highways where nearly everyone drives at the same speed. Please refer to the driver’s manual of your vehicle for further information on Cruise Control.

We are fully compliant with the GDPR laws. We promise to safeguard your data and protect your privacy rights.