Autorijden in de VS  

> Credit card 

Het is verplicht om een credit card te hebben. Wanneer u een auto huurt, zal er een print van uw credit card genomen worden (ook al heeft u de auto reeds betaald). Deze print dient als borg.

> Rijbewijs  

Voor het rijden in de Verenigde Staten dient u een geldig rijbewijs te hebben en 21 jaar zijn. Uw Belgische rijbewijs is ook geldig in de Amerikaanse staten als deze in het Engels opgesteld is.

> Huisnummers 

Soms zijn de straten erg lang in Amerika. De nummering van huizen en gebouwen is vaak afgeleid van het blok waarin ze staan. Nummer 2765 bijvoorbeeld, ligt dan tussen het 27e en 28e blok. Het is dus niet nodig om helemaal naar 2799 te gaan om nummer 2800 te bereiken.

> Verkeersborden 

In het algemeen staat de belangrijkste bestemming op de borden boven of naast de weg aangegeven. Dit wil echter niet zeggen dat dit ook uw eindbestemming is. Om bijvoorbeeld van Los Angeles naar San Francisco te gaan, neemt u de US101 North, maar het kan zijn dat San Francisco helemaal niet op de borden aangegeven staat. De vermeldingen zijn vaak afgekort, N voor noord, S voor zuid, W voor west en E voor oost (bijvoorbeeld: US 101N). 

> Brandstof 

Check het instructieboekje in uw huurauto om te zien welk type brandstof getankt moet worden. Reken ook zeker de brandstofprijzen een keer om zodat u kunt genieten van het feit dat deze in Amerika vele malen lager zijn dan bij ons!

> Snelheidsbeperkingen 

Snelheidsbeperkingen variëren van staat tot staat, maar zijn duidelijk aangegeven langs de weg. Over het algemeen is het 25 mph (40 km/u) binnen de bebouwde kom, 55 mph (88 km/u) op autowegen en 75 mph (120 km/u) op autosnelwegen.

> Veiligheidsgordel 

Alle passagiers zijn verplicht om hun veiligheidsgordel te dragen.

> Alcohol

Het is verboden om met alcohol op te rijden. Hier staan dan ook zware straffen op!

> Verkeerslichten 

Verkeerslichten staan aan de overkant van het kruispunt of hangen boven de kruising. De verkeersregels zijn verder bijna hetzelfde als bij ons, op een enkele uitzondering na. In sommige staten, zoals Califonië en Florida, mag u bijvoorbeeld rechtsaf slaan bij een rood verkeerslicht. U dient dan wel eerst volledig tot stilstand te komen en goed te kijken of het veilig is om af te slaan. Staat er echter een «NO TURN ON RED» bord, dan zult u moeten wachten tot het groen springt.

> 4-wegskruispunt

Bij een 4-wegs kruispunt of knipperende rode lichten moeten alle wagens volledig tot stilstand komen.  De eerste wagen die volledig stilstaat, is ook de eerste die opnieuw mag verder rijden, nadat de chauffeur heeft vastgesteld dat alles veilig is, natuurlijk.  Als er meer dan een voertuig tegelijkertijd op het kruispunt aankomt, dan mag dat uiterst rechts het eerst vertrekken.  Verder wijst een flikkerend oranje (geel) licht erop dat het tegemoetkomende verkeer zich te allen tijde op het kruispunt kan invoegen. Chauffeurs moeten extra voorzichtig zijn alvorens verder te gaan.

> Carpoolstrook 

Op sommige drukke verkeerswegen, is er een baan gereserveerd voor carpoolen. Voertuigen met een bestuurder plus één of meer passagiers mogen van deze baan gebruik maken. Rijdt u alleen, dan mag u hiervan geen gebruik maken. 

> Parkeren 

Parkeren in grote steden kan een ware uitdaging en behoorlijk duur zijn – maar altijd nog voordeliger dan een parkeerboete of een wielklem! Parkeer nooit bij een “No Parking” of “Tow Away” bord, want dan bestaat de kans dat uw auto weggesleept wordt. Parkeer ook nooit bij een bushalte of een brandkraan. Let verder op gele schoolbussen die gestopt zijn en waarvan de gele lichten knipperen, dit betekent dat er kinderen uitstappen. Als u de bus van achter nadert of van voren in de tegenovergestelde richting, moet u stoppen en mag u onder geen beding de bus passeren.

Do not park in front of “No Parking” or “Tow Away” signs which could lead to having your car towed away. Also do not park in front of a bus stop or a fire hydrant.

Be cautious of yellow school buses which have stopped and whose yellow lights are flashing (this means that children are getting off the bus). If you are approaching the bus from behind or from in front while you are in the opposing lane of traffic, you must come to a complete stop and under no circumstances pass the bus. In addition, be aware that some hotels charge for parking

> Voetgangersoversteekplaats 

Voetgangers dienen voetgangersoversteekplaatsen te gebruiken om de straat over te steken en bestuurders dienen deze voetgangers voorrang te geven. Mocht u ondanks bovenstaande aanwijzingen en waarschuwingen toch een boete krijgen, dan adviseren wij u nadrukkelijk om deze direct ter plaatse te voldoen. Anders wordt de boete door de verhuurmaatschappij bij u in rekening gebracht en die zal daar hoogstwaarschijnlijk extra afhandelingskosten voor in rekening brengen.

Houd u aan de snelheidsbeperkingen, deze worden door de politie zeer nauwkeurig nageleefd, u kunt zelfs aangehouden worden als u slechts 3 of 4 mijl te hard rijdt (u kunt zelfs gearresteerd worden voor te hard rijden!).

> Rijtip

Rijden op het Interstate-netwerk is zeer goedkoop in de USA. De meeste zijn gratis.


Uw huurwagen

Uw huurauto zal uitgerust zijn met een automatische versnellingsbak.  Hier volgen enkele punten om U meer inzicht te geven in de manier waarop U met de versnellingspook en de pedalen moet omgaan.

Er zijn enkel twee pedalen : de rempedaal bevindt zich links en de gaspedaal rechts.  Dus, wanneer U rijdt, zal U enkel uw rechtervoet gebruiken.  Als U stopt, moet U steeds een voet op de rempedaal houden, zodat U kan schakelen door de hendel te verplaatsen.


Rijden op de interstate is zeer goedkoop in de Verenigde Staten : de meeste wegen zijn gratis.

Stand van de versnellingspook : 

P- Parkeerpositie, die toelaat de wagen te parkeren zonder de handrem te gebruiken.  Trek ze toch maar stevig aan als de wagen op een helling staat !

R- Achterwaarts dwz. de stand om achteruit te rijden.  

N- Neutrale stand die overeenkomt met de middelste positie op een manuele versnellingsbak.  Deze neutrale stand wordt weinig gebruikt, aangezien de parkeerpositie dient om de wagen te parkeren.

D- Rijden.  Dit is de versnelling die U het meest zal gebruiken terwijl U rijdt.  U hoeft niet naar neutraal te gaan als U voor een rood licht moet stoppen.


Afhankelijk van het model kan uw wagen uitgerust zijn met Cruise Control (= snelheidsregelaar), die U zal toelaten dezelfde snelheid aan te houden, zonder aan de pedalen te komen.  Deze functie is vooral zeer nuttig op interstates en highways, waar bijna iedereen aan dezelfde snelheid rijdt.  Meer inlichtingen over de Cruise Control vindt U in de bestuurdershandleiding.

We are fully compliant with the GDPR laws. We promise to safeguard your data and protect your privacy rights.