Klimaat 

Het klimaat verschilt per regio en zelfs per dag.

Langs de westkust varieert de temperatuur van noord tot zuid. Zo ligt de gemiddelde temperatuur in San Francisco en Seattle meestal rond de 18°C en in Los Angeles en San Diego rond de 21°C. Er kan hier wel een stevige wind staan!

De gemiddelde temperatuur in het binnenland kan in de zomer oplopen tot zo’n 33°C, zoals in Las Vegas en Phoenix. Daarnaast heeft de hoogte ook invloed op de temperatuur. Zo zal het op 2.307 meter op de top van El Capitan in Yosemite National Park een stuk kouder zijn dan in het midden van Death Valley! Ook ‘s nachts neemt de temperatuur drastisch af.

Florida, in het zuidoosten, kent een subtropisch klimaat waar de zomers heet en vochtig zijn en de winters warm en droog.

Het noordoosten en de Great Lakes regio kennen strenge winters. De herfst daarentegen is er erg aangenaam dankzij de «Indian Summer» die Canada ook kent.

De temperatuur wordt uitgedrukt in graden Fahrenheit. Om deze om te rekenen naar graden Celsius trekt u eerst 26 af en deelt u de uitkomst dan door 2. 86°F is dus ongeveer 30°C (86-26=60, 60/2=30). Deze methode is niet het meest nauwkeurig, maar nog wel redelijk eenvoudig. Voor de rekenaars onder u, trek 32 af, vermenigvuldig met 5 en deel dan door 9! 


We are fully compliant with the GDPR laws. We promise to safeguard your data and protect your privacy rights.